SharePoint Business Portals

“Information everywhere”
De uitdaging is al lang niet meer om data te ontsluiten. De kunst is de juiste informatie te vinden op het moment dat u het nodig heeft.

SharePoint biedt de basis voor een Portal Strategie. Dit is een bedrijfsstrategie om alle relevante bedrijfsinformatie te ontsluiten en te presenteren via Internet, op een manier die past bij de rol en verantwoordelijkheden van een medewerker.

Deze strategie helpt om uw processen te versnellen, efficiënter te werken en kwaliteit te waarborgen en zo mogelijk, te verbeteren. Met als resultaat om systemen, data en technieken samen te brengen tot één, elkaar versterkend geheel. Hier kunnen Sharepoint Professionals u bij helpen.

Dienstverlening
Bij Alpha staat u centraal. Met een team van ervaren, innovatieve collega’s gaan we graag uw uitdaging aan. Onze passie is om u succesvol te maken. Dit zijn de middelen die we daarvoor inzetten:

  • Analyse & advies De basis van het succes wordt gelegd in de eerste interviews. De juiste analyse van wensen, eisen en identiteit bepalen de richting van de implementatie en het veranderingsproces.
  • Functioneel & technisch ontwerp Met een helder beeld over de kaders van het project wordt de oplossingsrichting beschreven op zowel functioneel als technisch vlak.
  • Implementatie Een (ver)nieuwe(nde) manier van werken zal worden ingebed in de organisatie. Niet alleen de ICT afdeling stapt over, de organisatie maakt een verandering door.
  • Integratie Geen enkele afdeling functioneert op een eiland, goede aansluiting met collega’s en andere processen is een belangrijk onderdeel van een klantgerichte strategie.
  • Training De doelstelling is om met een zo kort mogelijke leercurve de gewenste verandering structureel te realiseren. De verschillende manieren waarop trainingen kunnen worden aangeboden helpen hierbij.
  • Beheer en support Wij kunnen u “ontzorgen”.